top of page

Cyfeillion Santes Julita

WHAT WE DO

 

The Friends spend most of their time maintaining the church - see below.  But in addition, they use the Church for musical events and exhibitions on the area and also have a range of publications.

CYFLAWNIADAU'R GORFFENNOL

Ym 1996 hysbysebwyd y ddau adeilad eglwysig yng Nghapel Curig ar werth gan yr Eglwys yng Nghymru. Roedd dau o drigolion lleol, Jill Tunstall a Harvey Lloyd, yn pryderu am ddyfodol yr hen eglwys, Santes Julitta, ac o ganlyniad i gefnogaeth leol, ffurfiwyd Cyfeillion St. cadw'r eglwys a chynnal yr hen fynwent ar brydles 99 mlynedd yn amodol ar rent hedyn pupur.

 

I ddechrau, cyflogwyd pensaer i archwilio'r adeilad a llunio cynllun ar gyfer atgyweiriadau. Erbyn 2001 roedd yr elor wedi’i ailadeiladu i ddarparu storfa, roedd yr holl ffenestri wedi’u gosod yn eu lle, roedd nwyddau dŵr glaw haearn bwrw newydd wedi’u gosod, y gwaith carreg allanol wedi’i ailbwyntio â morter calch, y côt cloch wedi’i ailadeiladu, a gwaith atgyweirio wedi’i wneud y tu mewn i’r adeilad i’r dderwen. trawstiau to a gwaith plastr. Darparwyd mynediad i'r anabl i'r eglwys a'r fynwent. Mae ehangu gweithgareddau yn yr eglwys wedi achosi problem gyda storio offer ac adnoddau. Bellach mae gennym storfa bren y tu ôl i'r elordy.

Cynhelir gweithgorau rheolaidd i gynnal y fynwent.  

P1010324.JPG

To donate to the Friends, click here

2 Bier house small (2).jpg

CYNLLUNIAU DYFODOL

 

Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn cynnwys gosod prif gyflenwad trydan, a gosod slabiau llechi yn lle’r llawr presennol sy’n cyd-fynd yn well ag adeilad canoloesol a dychwelyd y pulpud i’w safle gwreiddiol.

 

Mae'r eglwys yn symud ymlaen, mae gennym lawer mwy o heriau i fynd o hyd, ac nid y lleiaf ohonynt yw cysylltu â phrif gyflenwad trydan; mae'r defnydd o'r generadur cludadwy yn ddrud ac yn anghyfleus.

 

Ydy, mae'r hambwrdd yn llawn iawn; mewn gwirionedd, mae wedi cael gorlif mawr!  Mae cynnal a chadw'r eglwys a'r fynwent ynghyd ag ymchwil i hanes cymdeithasol lleol a theuluol Capel Curig yn dasg enfawr. Mae cynnydd y prosiect yn y dyfodol yn dibynnu i raddau helaeth ar frwdfrydedd a chefnogaeth y Cyfeillion. O’r ymateb yn y gorffennol mae hyn bob amser wedi’i roi’n hael ac mae’r pwyllgor yn diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at yr hyn sydd yno heddiw.  Cofiwch mai'r Cyfeillion sy'n cymryd rhan; grŵp cyfeillgar hamddenol sy’n cyfrannu, yn dysgu ac efallai’n cael ychydig o hwyl!

bottom of page