top of page

Ers sawl blwyddyn mae Cyfeillion Santes Julitta wedi cyflwyno arddangosfa haf yn yr eglwys, yn edrych ar wahanol agweddau o hanes lleol yn yr ardal gyfagos ac yn ehangach ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Eu nod yw dod ag agweddau ar ddiwylliant, hanes a'r amgylchedd lleol nad oedd yn hysbys neu wedi'u hesgeuluso o'r blaen. Gwneir gwaith ymchwil ar gyfer yr arddangosfa fel gweithgaredd cymunedol, sydd wedi helpu i godi ymwybyddiaeth o'r amgylchedd lleol cyfoethog. Mae'r arddangosfeydd yn ddwyieithog.

Adnodd sydd ar gael:

 

Yn 2007 fe wnaethom newid fformat yr arddangosfeydd, gan ddefnyddio system atgynhyrchu digidol drutach a gynhyrchir gan gyfrifiadur.  Mae hyn yn eu gwneud yn hawdd eu cludo ac ar gael i'r cyhoedd ehangach. Mae ein harddangosfeydd bellach ar gael i orielau a chanolfannau eraill. Mae pob arddangosfa yn cynnwys 12 panel A1 y gellir eu gosod yn syml ar systemau arddangos masnachol safonol. Mae panel ychwanegol yn esbonio ychydig am Gyfeillion St Julitta.

 

Mae'r arddangosfeydd sydd ar gael i'w benthyca wedi'u marcio mewn coch.  Gweler y manylion.

 

Nid oes tâl sefydlog am fenthyg yr arddangosfeydd ond byddai’r Cyfeillion yn fwy na pharod i dderbyn rhodd fechan am y benthyciad.  Am fanylion pellach os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.

2002 Herbert North, ei Fywyd a'i Waith.

 

2003 Evan Roberts, Chwarelwr a Botanegydd

 

2004 Capel Curig, Dwy Gan Mlynedd o Fynydda

 

2005 Cerddi Eryri, Disgrifiadau a Darluniau o ddetholiad o gerddi

 

2006 Eryri i'r Himalaya - Stori Mynydda

 

2007 Dyffryn Mymbyr – Portread o Ddyffryn

 

2008 Y Chwareli Llechi & Mwyngloddiau Capel Curig

 

2009 Eglwys a Chapeli Capel Curig

 

2010 Argraffiadau o Eryri - dehongliad gan 3 artist

 

2011 Blynyddoedd y Rhyfel yn Eryri

 

2012  Dŵr, Dŵr Ym mhobman

 

2014 Y Rhyfel Byd Cyntaf – Rhyfel Mawr?

 

2016 John Disley, CBE, Y Dyn Sy'n Cael y Genedl yn Rhedeg.

 

2017 Hanner Mlynedd yn Ddiweddarach - Diogelu, gwella & dathlu Eryri ers 1967

 

2018 Teithio trwy Hanes - Ffyrdd a Phontydd Sir Gaernarfon

 

2019 Pobl a Lleoedd Stad y Penrhyn yng Nghapel Curig

IMGP2347.JPG
IMGP2348.JPG

Arddangosfeydd

bottom of page