top of page
Banner image.png
Untitled-2.jpg

Yr Eglwys

Saif Eglwys Santes Julitta ym mhentref Capel Curig yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.  Mae'n adeilad rhestredig gradd 2*/eglwys segur a dyma'r lleiaf o hen eglwysi syml Eryri.

Mwy am ei hanes a sut i ymweld â ni

Repairs West wall & Bellcote.JPG

Cyfeillion Santes Julita

Rydym yn elusen gadwraeth a hanes lleol gofrestredig gyda thua 150 o ffrindiau yn yr ardal a ledled y byd.  

 

Rydym wedi bod yn gweithio i adnewyddu a gwarchod adeilad yr eglwys er budd y cyhoedd, trigolion ac ymwelwyr a’i ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau cymunedol. Rydym hefyd yn gyfrifol am gynnal a chadw'r fynwent.  

 

Mwy o wybodaeth am Y Cyfeillion a sut gallwch chi ein helpu ni.

CROESO

Diary 2023.jpg

DIGWYDDIADAU

Lawrlwythwch ycalendr digwyddiadau 2021 yma. 

 

Mae'r dyddiadur ar ffurf .pdf.  Mae wedi ei osod fel llyfryn.  Argraffwch ef ar 2 ddalen o bapur A4 neu 1 ddalen yn ôl ac yn y blaen.

bottom of page