Yn 2008, cynhaliwyd yr Arddangosfa Wanwyn gyntaf yn yr eglwys, “O Fynydd i Fynydd”, sef arddangosfa o waith Christine Scott ac Anthony Rankin, yn dangos mynyddoedd Eryri.


Mae Christine Scott wedi ymgartrefu yn uchel ar lethrau Dyffryn Conwy lle mae ganddi stiwdio.


Gadawodd Tony Rankin ei yrfa gyda Rolls-Royce Derby i ddilyn ei gariad at ddarlunio yn y mynyddoedd.


Roedd yr arddangosfa yn llwyddiant ysgubol a chafodd nifer o luniau eu gwerthu.



Celfyddyd yn  Eglwys  Santes Julitta

English

Events for 2018