Hanes Eglwysi Capel Curig gan Frances Richardson a Harvey Lloyd, cyhoeddwyd gan Gyfeillion Eglwys Santes Julitta


Pa Gurig?

Ar un adeg, roedd 3 eglwys a 4 capel yng Nghapel Curig, sydd â phoblogaeth heddiw o ychydig dros 200. Eglwys Sant Curig oedd y gyntaf, a godwyd rywbryd cyn 1534. Nid yw’n sicr a gafodd yr eglwys ei henwi yn ôl yr un sant ag a roddodd ei enw i Langurig – nid oes tystiolaeth i’r gŵr sanctaidd Celtaidd deithio mor bell i’r gogledd â hyn. Yr enw posibl arall yw Curig (Cyriacus) plentyn Rhufeinig a gafodd ei ferthyru yn y 4edd ganrif.


Pam Julitta?

Codwyd eglwys fwy o lawer yn y pentref, wedi’i hariannu gan gyfraniadau cyhoeddus a chan gyfraniad mawr gan deulu’r Penrhyn ym 1884. Rhoddwyd enw Sant Curig ar hon ac ailenwyd yr eglwys ganoloesol yn Santes Julitta, sef mam y plentyn-merthyr Rhufeinig. Cyfeillion Eglwys Santes Julitta sy’n gyfrifol am gadw’r eglwys hynafol hon a gynigiwyd i’w gwerthu ym 1996.


Mae’r llyfryn lliw 28 tudalen hwn yn archwilio’r cwestiynau hyn a llawer o gwestiynau a damcaniaethau eraill ac mae’n cynnig cyflwyniad cynhwysfawr i hanes Cristnogaeth yn y pentref. Mae ar gael yn Gymraeg neu Saesneg am £3.95 trwy’r post.


Cyhoeddiadau a gwerthiannau


Llwybr y Fynwent, taith trwy hanes, cyhoeddwyd gan Gyfeillion Eglwys Santes Julitta


Mae’r llyfryn lliw 14 tudalen hwn yn disgrifio rhai o’r cerrig beddi ym mynwent Eglwys Santes Julitta, gyda manylion hanesyddol ychwanegol. Mae ar gael yn Gymraeg neu Saesneg am £2.25 trwy’r post.


Llyfr Rhedyn ei Daid, gan Llŷr D Gruffydd a Robin Gwyndaf, cyhoeddwyd gan Gyfeillion Eglwys Santes Julitta


Mae’r llyfr lliw 56 tudalen hwn yn portreadu Evan Roberts, creigiwr, botanegydd a chadwraethwr. Mae ar gael yn Gymraeg neu Saesneg am £8.00 trwy’r post.

English

Yr ail ryfel byd yn Eryri


Yn y llyfryn, cawn ddarlun oor rhyfel yng nghyddestun Eryri.  Cynhyrchwyd y llyfr hwn I gyd-fynd ag arddangosfa Yr Ail Reyfel Byd in Eryri, sydd I@w gweld yn Eglwys y Santes Julitta yn ystod haf 2011.  Mae ar gael yn Gymraeg neu Saesneg am £3.50

Eryri Dwr, Dwr yn mhob man


Yn archwilio sawl defnydd o ddŵr yn ardal Eryri a sut y mae'r bobl leol wedi defnyddio'r lefel uchel o'r glaw i'w mantais, Bilingual, £3 50 trwy’r post.

The First World War - A Great War?


In this book, we look at  WW1 from the perspective of a rural agricultural village in Welsh-speaking Snowdonia.  Original research has explored the problems that the people had to face and how they coped during the war years. It was produced to accompany the exhibition on Snowdonia in wartime, on display in St Julitta's Church in the summer of 2011.  It is available in Welsh or English at £3 95 post free. 

Tea towels.  


Why not support the Friends by buying one or more of these attractive tea towels?  The art work tells the story of our wonderful little church; the centre piece is a reproduction of a pen and ink drawing of the church & churchyard by Tony Rankin, one of our committee members. The text is bilingual.  £4.50 post free.


ALSO AVAILABLE:


The Bishops Transcripts 1754 – 1838  @ £9 50 - Now out of print

    

Memorial Inscriptions of St Julitta’s Church, Capel Curig @ £7 50

Uncle Tom at War, from Penmachno – Prison Camp,1WW


A fascinating tale of Thomas Williams, born in Penmachno and a tailor in Colwyn Bay when he joined the army in November 1915. Shot and wounded in 1917in the battle of Cambrai, he was taken prisoner by the Germans, and spent the rest of the war in a German POW camp and finally discharged from the army in March 1919.  £8 00 post free.The Pen Y Gwryd Hotel, Tales from the Smoke Room 


Tells the tale of what has been described as 'one of the greatest climbing hotels in Europe'. Contributions by our Chairman on the history of the building and also Ken Smith, who writes about the link between the hotel and St Julittas.  £15 00 post free.


A Welsh Odyssey, in the Footsteps of Gerald of Wales, Michael Curig Roberts

 

A readable  and enjoyable account of the Journey of the intriguing Gerald of Wales in 1188, when he travelled around Wales encouraging Welshmen to sign up for the Third Crusade. £7 50 post free.

I brynu unrhyw un o’r eitemau hyn, cysylltwch â:


Harvey Lloyd,

37 Stockleys Road

Headington

Oxford, OX3 9RH


E-bost: harveyrichlloyd@gmail.com

Ffôn: 01865 750067


Cliciwch yma am y ffurflen archebu

Taith Gerdded Treftadaeth Capel Curig cyhoeddwyd gan Gyfeillion St. Julitta's.

 Mae'r daflen lliw 10 tudalen hon yn mynd  â chi am dro ac yn cynnwys 18 pwynt lleol sydd o ddiddordeb hanesyddol. Pris £ 2 gan gynnwys cludiant.