Lleolir Eglwys Santes Julitta ym mhentref Capel Curig yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.


Adeilad rhestredig gradd 2* / eglwys ddiangen yw Eglwys Santes Julitta, y lleiaf o hen eglwysi syml Eryri.  Rhagor am ei hanes.

Croeso Newyddion a  digwyddiadau Digwyddiadau

Elusen gadwraeth fach yw Cyfeillion Santes Julitta (elusen gofrestredig rhif 1068756) sydd â thua 150 o gyfeillion yn lleol ac yn fyd-eang.  Mae’n gweithio i adnewyddu a chadw adeilad yr eglwys er budd y cyhoedd, pobl leol ac ymwelwyr, a’i ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau cymunedol.  Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal a chadw mynwent yr eglwys. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cyfeillion Eglwys Santes Julitta

English

Compliments
 Candlelight Words and Music

St Julitta’s, Capel Curig

An evening celebrating the lives of

Alice & Hilda Douglas Pennant

Saturday 23rd June 2018

7 30 pm

Programme

 Candlelight Words and Music

St Julitta’s, Capel Curig

An evening celebrating the lives of

Alice & Hilda Douglas Pennant

Saturday 23rd June 2018

7 30 pm

Programme

Links

Hafod y Gwynt