Lleolir Eglwys Santes Julitta ym mhentref Capel Curig yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.


Adeilad rhestredig gradd 2* / eglwys ddiangen yw Eglwys Santes Julitta, y lleiaf o hen eglwysi syml Eryri.  Rhagor am ei hanes.

Croeso Newyddion a  digwyddiadau Digwyddiadau

Elusen gadwraeth fach yw Cyfeillion Santes Julitta (elusen gofrestredig rhif 1068756) sydd â thua 150 o gyfeillion yn lleol ac yn fyd-eang.  Mae’n gweithio i adnewyddu a chadw adeilad yr eglwys er budd y cyhoedd, pobl leol ac ymwelwyr, a’i ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau cymunedol.  Mae hefyd yn gyfrifol am gynnal a chadw mynwent yr eglwys. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Cyfeillion Eglwys Santes Julitta

English

ComplimentsLinks

Hafod y Gwynt


Jonathan Richards    

A Classical Guitar Recital

  

Music from Shand, Tansman & J.S. Bach,
whilst Villa- Lobos brings the steaming heat
of the Amazon Rainforest into the church!

Sadwrn11 Awst

7 30 yh 2018


Poster

Arddangosfa 2018


Teithio Trwy Hanes


Ffyrdd a Pontydd

Sir Gaernarfon


Sul 29 Gorffennaf


Hefyd cyflwyniad ym Mhlas y Brenin am 6yh o’r gloch: Moving through the landscape: the development of road transport in north-west Wales’


Poster